ایران و روسیه در بخش انرژی "نقشه راه" امضا می کنند
خبرگزاري مهر
13-Jul-2010

وزارت انرژی روسیه امروز سه شنبه از تصمیم تهران و مسکو برای امضای سند "نقشه راه"در زمینه همکاریها در بخش انرژی خبر داد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark