هشدار کاسترو درباره 'جنگ اتمی آمریکا و ایران
BCC
13-Jul-2010 (5 comments)

هشدار کاسترو درباره 'جنگ اتمی آمریکا و ایران'

فیدل کاسترو گفت آمریکا از هیچ اقدامی برای کنترل ذخایر نفت خاورمیانه فروگذار نمی کند

فیدل کاسترو هشدار داده است تقابل آمریکا و اسرائیل با ایران ممکن است به یک جنگ اتمی منجر شود.

فیدل کاسترو، رهبر ۸۳ ساله سابق کوبا که برای اولین بار طی ۱۱ ماه گذشته در یک برنامه تلویزیونی ظاهر می شد گفت حمله آمریکا به ایران فاجعه بار خواهد بود زیرا "با مقاومتی روبرو خواهد شد که در عراق نشده است."

وی گفت: "خطر جنگ به شدت رو به افزایش است و آمریکا با آتش بازی می کند."

آقای کاسترو افزود آمریکا از هیچ اقدامی برای کنترل ذخایر نفت خاورمیانه فروگذار نمی کند:

"آمریکا به جای برداشتن گام های عملی بسوی کاهش تهدید گسترش سلاح های اتمی در ایران یا هر جای دیگر جهان، بسوی کنترل نقاط حیاتی نفت خیز خاورمیانه با ابزار خشونت آمیز، در صورت شک... >>>

KamRan201

نا ممکنی که ممکن است

KamRan201


به راستی ایا کاربرد بمب اتمی در جریان وقوع یک جنگ نا محتمل است؟ حد اقل من اینگونه نمی اندیشم و این همه بمب را هم دول بزرگ و کوچکی که دارای بمب اتمی هستند, تنها برای نمایش در موزه ها نساخته انده تجربه و تاریخ نشان داده است که در جنگ های متعارف هر دولتی, با توجه به پیامد منفی آن, در صورتیکه  شرایط اجتماعی را مناسب ببیند و از عکس العمل هم بیمی به خود راه ندهد, از آخرین نوع تجهیزاتی که به آنها دسترسی دارد استفاده خواهد کرد. و با در دست داشتن اختیار  رسانه های آگاه کننده در جهان, عمل خودش را به طریقی توجیه خواهد نمود.
انسان با وجود رسیدن به درجات عالی تمدن , در مواقعی که احساس کند منافع جمعی اش در خطر است, از هر موجود پلیدی خبیث تر میشود. در این میان تنها سنجش کمترین باخت اقتصادی و معنوی روش ها را تعیین میکند. جنگ در صورت برخورد منافع رخ میدهد که در آن نفرت اسلحه ای گزنده است که تمام احساسات مثبت بشردوستانه را کور میکند و هر رفتاری را که منافعش بر مضراتش بچربد را ممکن میسازد.
بعقیده من این همه بمب اتمی تنها برای نمایش در موزه ها ساخته نشده اند و در شریط فوق بحرانی , ناممکن ممکن میشود و توجیهات تبلیغاتی استفاده از آن هم را فراهم خواهند کرد. 


Share/Save/Bookmark

 
KamRan201

دوستان عزیزم

KamRan201


هدف من از چاپ این خبر تائید و یا تکذیب فیدل کاسترو نیست چون منهم چندان از رژیم های کمونیستی دل خوشی ندارم. گفتار کاسترو از آن جهت برای من جالب توجه بود که از احتمال استفاده از بمب های اتمی در جنگ هایآیندهصحبت کرده است که منهم قویا آنرا محتمل میدانم

ضمنا من جمله قصاری در مورد افراد کمونیست دارم که مختصر و کوتاه تمام اندیشه کمونیستی را در هر شخصی  نشان میدهد

کمونیست فرد حسودیست که چون شما  200 دلار داشتید خودش را مستحق  دریافت نیمی از آن یعنی 100 دلار می بیند, اما اگر هر زمان خودش یک بیلیون دلار  در جیب داشت حتی یک دلار هم به شما نخواهد داد!!!ـ. 


Darius Kadivar

FYI/Freed Cuban dissidents speak after landing in Spain (bbc)

by Darius Kadivar on

For Anyone particularly Ignorant  Iranian Americans who still doubt that a Monarchy can be a Democacy ...
 
  Spain becomes a Beacon of Hope for Cuban Dissidents:


 

//news.bbc.co.uk/2/hi/world/latin_america/10617820.stm
 
 
LOL

 


Red Wine

Go to hell Fidel

by Red Wine on

Damn Castro, He is a bad person, a killer,a dictator... go to hell Fidel.


پیام

تحلیل حضرت کاسترو بایستی بسیار جدی گرفته شود. (NOT)

پیام


ایشون که به اندازه حضرت نوح عمر داره کشورش را انقدر درست اداره کرده
که مردمش هنوز دارن تو خدروهای زمان جنگ جهانی‌ دوم خود رو جا بجا میکنند.
حرف‌های این مرد قاتل که دستاش به خون بسیاری از هم وطنش آغشتست ارزش وقت
تلف کردن و خوندن رو نداره.