بسیجی خود را برای برپایی مدیریت صالح برجهان آماده کرده است
خبرگزاري مهر
12-Jul-2010

رئیس‌جمهور گفت: بسیجی کسی است که خود را برای خدمت به انسان و برپایی مدیریت صالح بر جامعه و جهان آماده کرده است.

بسیجی عاشق مفاهیم الهی است و به واسطه آن عاشق نوع انسان است.

بزرگترین خدمت به بشریت شناساندن انسان به خود است و بسیج می‌تواند برای رسیدن انسان به این شناخت مؤثر باشد.

بسیج کانون عشق به خدا، ارزش‌های الهی، امام و انسان کامل است. فعالیت‌هایی مانند راهیان نور، بسیجیان را هر چه بیشتر با مفهوم عشق آشنا می‌کند. رزمندگان ایران با عشق به جبهه‌ها می‌رفتند و این حضرت امام(ره) بود که مفهوم عشق را در ملت ایران زنده کرد و هنگامی که این اتفاق افتاد همه مردم کشورمان، یکپارچه شور و اشتیاق شدند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark