آماده باش كامل براي مقابله با قطع يك‌باره فروش بنزين به ايران
خبرگزاري فارس
11-Jul-2010

معاون امور بين‌الملل وزير نفت گفت: ما از بابت بنزين هيچ مشكلي نداريم و اگر توتال و يا هر شركت ديگر هر رفتاري نشان دهند، آينده همكاري خود را نه تنها به ما بلكه به همه كشورهايي كه حركات آنها را رصد مي‌كنند، نشان خواهند داد.

حسين نقره‌كار شيرازي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: ما 30 سال است كه با مدلهاي مختلف پديده تحريم مواجه بوده‌ايم و مانند ورزشكاراني كه با تمرين روي فرم مي‌آيند ما نيز با چالش با اين تحريم‌ها روي فرم آمده‌ايم.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark