موسوی: ملت نمی داند وضع تا چه حد خطرناک است
Rooz online
11-Jul-2010

در پی تصویب و آغاز دور جدید تحریم ها علیه ایران و به دنبال آن قرار گرفتن کشور در آستانه تهدیدات خارجی، میرحسین موسوی با انتشار یادداشتی ضمن ارایه تحلیل خود از ابعاد داخلی دورجدید تحریم ها درشرایط حساس کشور و منطقه با اعلام راهکارهایی برای رهایی از این وضعیت تاکید کرد که "سرنوشت کشورهای دیگر در منطقه که در دام لفاظی های مغرورانه ومیان تهی دولتیانشان افتادند وسرنوشت شوم و ترحم برانگیزی پیدا کردند باید جلوی چشم همه ما باشد."

میرحسین موسوی در بخشی از این نوشتار با اشاره به تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت و واکنش رییس دولت مستقر در این باره تصریح کرد: "اینکه بگوئیم این قطعنامه چون یک دستمال استفاده شده است مصائب ناشی از سیاستهای پر هیاهو وعوامفریبانه راتخفیف نخواهد داد. البته در ا... >>>

recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark