احمدي‌نژاد به لبنان سفر مي‌كند
خبرگزاري فارس
11-Jul-2010

سيد احمد آوايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس، با اشاره به ديدار رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با رئيس مجلس لبنان گفت: بروجردي در ديدار نبيه بري از سفر رئيس جمهور كشورمان به همراه يك هيئت تجاري و بازرگاني به زودي به لبنان خبر داد و اعلام كرد كه ترتيبات اوليه اين سفر صورت گرفته كه مورد استقبال نبيه بري واقع شد.
آوايي با بيان اينكه اين ديدار پس از مراسم خاكسپاري علامه فضل الله صورت گرفت، افزود: در اين ديدار در مورد موضوعات مختلف از جمله غزه بحث‌هايي صورت گرفت.
وي اظهار داشت: نبيه بري در اين ديدار تأكيد داشت كه همه كشورهاي اسلامي بايد همزمان به غزه كشتي بفرستند و حتي نمايندگان و رؤساي مجلس نيز در آن كشتي‌ها حضور داشته باشند تا رژيم صهيونيستي قادر به واكنش نباشد و يا در صورت واكنش هزينه سنگيني را متحمل شود.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark