اگرتمام كاغذهاي دنياقطعنامه شودبرنامه ملت ايران تغييرنمي‌كند
خبرگزاري فارس
09-Jul-2010 (one comment)

‌محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور كشورمان شب گذشته در حاشيه ديدار با منتخبين و علماي مردم مسلمان نيجريه به سؤالات تعدادي از آنان پاسخ گفت.
احمدي‌نژاد در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه واكنش ايران نسبت به قطعنامه‌هاي تحريم شوراي امنيت سازمان ملل چه خواهد بود؟ گفت: اگر تمام كاغذهاي دنيا تبديل به قطعنامه شود، برنامه ملت ايران تغيير نمي‌كند و آن چيزي كه براي آنها مشكل است،‌اراده مردان مؤمن است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark

 
default

Wonderful

by IranMilitaryForum.net on

statement by the Iranian president!

 

;-)