سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف تعيين و ابلاغ شد
خبرگزاري فارس
07-Jul-2010

رهبر معظم انقلاب اسلامي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين كردند.

مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت‌نظام تعيين كردند، متن اين سياست‌ها كه به رؤساي قواي سه‌گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده است، بدين شرح است:

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark