انقلاب و جنگ قدرت در گفت‌وگو با بنی‌صدر
Radio Farda
05-Jul-2010 (one comment)
اینها پرسش هایی است که برای پاسخش از ابوالحسن بنی صدر خواستم رو
در روی من، در برنامه گفت و گوی ویژه این هفته رادیو فردا، بنشیند تا
ببینیم او چه پاسخی برای این پرسش ها که عزت الله سحابی در ذهن مخاطب
برانگیخته، دارد. شاید بتوان به حقایقی در این تضارب روایت ها دست یافت.
شاید هم نه. اما وجود این تضارب ضروری است.
>>>
comrade

چرا عزل شدم

comrade


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,WITH AUDIO.......................................................................


Share/Save/Bookmark