امضای فرمان اجرای مجازات های ایران توسط اوباما
aayande.
04-Jul-2010
اوباما روز جمعه، قوانینی تازه ای را که کنگره آمریکا برای مجازات ایران به
تصویب رسانده بود امضاء و با باجرا گذاشتن آنها موافقت  کرد. این قوانین
مکمل مجازات هائی هستند که شورای  امنیت سازمان ملل متحد روز9  ژوئن بتصویب
رسانده بود. “رابرت گیس”، سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه  اذعان کرد که این
تنبیهات وسیله ای  تضمین شده برای به زانو در آوردن ایران نیستند. قبل از
او هم “لئون پانتا” رئیس سازمان سیا با صراحت گفته بود که به اثر بخشی این
اقدامات معتقد نیست. >>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark