فضل‌الله هرگز مرجعیت آیت‌الله خامنه‌ای را نپذیرفت
DW-WORLD.DE
04-Jul-2010
علامه فضل‌الله فقیه و مرجع تقلیدی بود که همواره سعی داشت در فقه شیعه
نوآوری کرده و فتواهایی بر اساس شرایط زمان و مکان صادر کند. به عنوان
مثال، وی از جمله معدود فقهیان شیعه است که برای تعیین روز شروع ماه رمضان و
عید فطر به رؤیت ماه معتقد نبوده و از علم نجوم استفاده می‌کرد و در این
زمینه با اساتید و پژوهشگران دانشگاه آمریکایی بیروت نیز همکاری و هم‌فکری
داشت >>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark