مویتان را با مدل وزارت ارشاد بزنید
BBC
04-Jul-2010

وزارت ارشاد ایران برای جلوگیری از ترویج مدل های غربی و شرقی مو، مدل موی ایرانی عرضه می کند.

خبرگزاری کار ایران - ایلنا گزارش داده که وزارت ارشاد برنامه ای با همکاری اتحادیه آرایشگران و برخی نهادهای آموزشی تهیه کرده که هدف آن "پیشگیری از مدل های غربی و شرقی و ابلاغ موی ایرانی" است.

بنابر این گزارش، روز بیستم تیر ماه در همایش روز عفاف و حجاب "نقشه راهی" برای تغییر نگرش فرهنگ زیبایی و الگوهای اسلامی و ایرانی ارائه می شود تا بین خانواده ها به ویژه جوانان تبلیغ شود و جلوی "مدل های غیر متعارف" مو گرفته شود.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark