عدل اسلامی;دادگاه های مخفی٬متهمان ناشناس٬شهیدان واقعی
JMI News / JMI News
01-Jul-2010

 حکومت اسلامی بهشت جنایتکاران است. از داوود صلاح الدین قاتل علی اکبر طباطبایی اولین قربانی جمهوری اسلامی در خارج از کشور که در ایران هنرپیشه سینما شد (فیلم قندهار به کارگردانی محسن مخملباف) و قاتلان دکتر بختیار که به ایران بازگشتند تا آمران و عاملان جنایات سال ۱۳۶۷ و قتل های زنجیره ای و وقایع ۱۸ تیر ۱۳۷۸و ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ همگی آزاد و به زندگی ننگین خود در پناه عدل اسلامی ادامه میدهند . این حکومت قاتل پرور در یک دادگاه غیر علنی متهمانی که نامشان را افشا نمی کند, به اتهام قتل اميرجوادی فر، محسن روح الامينی و محمدکامرانی ٬محاکمه میکند و حکم قصاص صادر میکند.حکمی که مانند دیگر احکام این حکومت در باره مامورانش باید در کوزه گذاشت و آبش را به رهبران رژیم داد

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark