دادستان تهران با مرخصی نوری زاد و مرعشی موافقت کرد
خبرگزاري مهر
24-Jun-2010

دادستان تهران با مرخصی محمد نوری زاد و مرعشی به مناسبت 13 رجب سالروز میلاد امام علی (‌ع) و با قرار تامین مناسب موافقت کرد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark