انتقاد شديد لاريجاني از تجمع روزسه‌شنبه مقابل مجلس
خبرگزاري دانشجويان ايران
23-Jun-2010

علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، در نطق روز چهارشنبه درصحن علني مجلس به شدت از تجمع برگزار شده در روز سه‌شنبه درمقابل مجلس و شعارهاي سرداده شده در آن انتقاد كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،رييس مجلس شوراي اسلامي، گفت:« روز گذشته در موضوع طرح ساماندهي به موسسات آموزش غيردولتي نكاتي را به استحضار رساندم. هر چند به نظر بنده ورود مجلس به اين موضوع در شرايط فعلي به مصلحت نبود، اما اولا مجلس و نمايندگان داراي حق رسيدگي به كليه‌ امور كشور را دارند. ثانيا با توجه به وجود شوراي محترم نگهبان در مواردي كه خروج از قانون اساسي رخ دهد موضوع حل خواهد شد و به هيچ‌وجه بن‌بستي در كار وجود ندارد، اما برخي شعارهايي كه روز گذشته اجتماعي كه برخي از عزيزان بسيجي دانشجو در جوار مجلس مطرح كردند به هيچ‌وجه با مصالح نظام و ادب اسلامي سازگار نبود.... >>>

recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark