رأي دادگاه درباره دانشگاه آزاد خلاف موازين شرعي تشخيص داده شد
خبرگزاري فارس / حوزه قوه قضائيه
22-Jun-2010

رئيس قوه قضاييه با درخواست دادستان كل كشور مبني بر اعمال ماده 18 اصلاحي تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در خصوص دستور موقت شعبه 29 دادگاه عمومي (حقوقي) در خصوص پرونده دانشگاه آزاد اسلامي موافقت كرد

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark