بانک مرکزی: از فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام کردیم
خبرگزاري مهر
22-Jun-2010

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک گفت: بانک مرکزی برای درج کلمه "یکدیگرند" در بیت مشهور سعدی "بنی‌آدم اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند" که در پشت اسکناس 10 هزار تومانی درج شده، از فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، مجید صنیعی امروز سه شنبه به خبرنگاران گفت: بانک مرکزی برای درج کلمه " یکدیگرند" در بیت معروف شیخ اجل یعنی "بنی آدم اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند" که در پشت اسکناس 10 هزار تومانی درج شده، از فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام کرده است.

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک خاطرنشان کرد: این فرهنگستان نیز به بانک مرکزی اعلام کرد که درج کلمه "یکدیگرند" نسبت به کلمه "پیکرند" ارجح تر و صحیح تر است.
 

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark