امروز بزرگترين قرارداد تاريخ صنعت نفت كشور امضا شد
خبرگزاري فارس
15-Jun-2010

محمود احمدي‌نژاد، پيش از ظهر امروز در مراسم امضاي شش فاز بزرگ پارس جنوبي در عسلويه اظهار داشت: اين قرارداد بزرگترين قرارداد تاريخ صنعت نفت كشور است كه هم‌اكنون با دستان توانمند ايرانيان اجرا مي‌شود و اين امر مهم از آرزوهاي ديرينه ملت ايران است.
وي افزود: به فضل خدا و با توانايي شركت‌هاي ايراني در مدت 35 ماه همه اين فازها به بهره‌برداري مي‌رسد و فصل نويني در صنعت نفت ايران رقم مي‌خورد.
رئيس جمهوري با بيان اينكه اين قرارداد شايد بزرگترين قرارداد در دنيا باشد،

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark