كاهش جمعيت 6 نوع ماهي درياي خزر
خبرگزاري فارس
11-Jun-2010

رئيس پژوهشكده و آبزي‌پروري آب‌هاي داخلي كشور از افزايش رو به رشد خطر انقراض ذخاير بيش از شش نوع ماهي درياي خزر خبر داد.

مريم فلاحي امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بندر انزلي، مولدسازي ماهيان در حال انقراض را از جمله برنامه‌هاي مهم پژوهشكده عنوان كرد.
وي اظهار داشت: صيد ماهيان اقتصادي مانند سيم، سوف، كپور، سس، كلمه، ماش و ... روند كاهش خود را ادامه مي‌دهند.
فلاحي فشار بيش از حد صيد و صيادي، از بين رفتن مكان‌هاي تخم‌ريزي ماهيان در رودخانه‌ها و صيد مولدان هنگام تخم‌ريزي را از دلايل كاهش جمعيت و ذخاير ماهيان مذكور عنوان كرد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark