سکوت در آیین نامه پیش بینی نشده است
جرس
09-Jun-2010

تصميم قطعي و نهايي در وزارت كشور بر عدم صدور مجوز است ولي براي اين تصميم دلايل قانوني تراشيده مي شود.

آقاي مشكيني، مدير كل سياسي وزارت کشور، در پاسخ به سوال مشخص كه اساسا آيا شما حاضر هستيد به مخالفان دولت اجازه راهپيمايي بدهيد اعلام كرد كه ما براي كساني كه مخالف چه و چه و چه هستند هرگز مجوز صادر نخواهيم كرد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark