این قطعنامه‌ها براى ملت ایران پشیزى نمى‌ارزد
خبرگزاري مهر
09-Jun-2010 (one comment)

رئیس جمهور در پی صدور قطعنامه چهارم تحریم علیه ایران در شورای امنیت با بیان اینکه این قطعنامه‌ها برای ملت ایران پشیزی نمی‌ارزد گفت: به یکی از آنها پیغام دادم که این قطعنامه‌ها‌یی که شما صادر می‌کنید مثل دستمال مصرف شده‌ای است که باید در زباله‌دان انداخته شود.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

The monkey has spoken

by mahmoudg on

and he sounds like a khar with his arr arr!