کنفرانس خبری مهدی کروبی و میرحسین موسوی
خبرنگار سحام نیوز
08-Jun-2010

امروز صبح مهدی کروبی و میرحسین موسوی در کنفرانسی خبری به سوالات خبرنگاران مختلف از سراسر جهان پاسخ دادند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark