افشاگري شهرام اميري درباره ربوده‌شدنش به دست نيروهاي اطلاعاتي آمريكا و عربستان
خبرگزاري فارس /
07-Jun-2010

شهرام اميري كارشناس و محقق دانشگاه صنعتي مالك اشتر كه سال گذشته در مدينه
منوره ربوده شده است، در يك پيام تصويري كه در تاريخ سه‌شنبه 17 فروردين
89 مطابق با 5 آوريل 2010 ضبط شده و به روشي خاص به دست دستگاه‌هاي
اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران رسيده‌است، به تشريح ربايش و وضعيت كنوني خود
پرداخت.

شهرام اميري در اين سند تصويري ارسالي كه شب گذشته از صدا و سيماي
جمهوري اسلامي ايران و در بخش خبري پخش شد، با بيان اينكه هم‌اكنون در شهر
توسان ايالت آريزوناي آمريكا هستم، مي‌گويد: در تاريخ 13 خرداد 88 در يك
عمليات مشترك بين تيم‌هاي ترور و روبايش سازمان اطلاعات آمريكا (CIA) و
استخبارات عربستان سعودي در مدينه منوره دزديده شدم. سپس من را به يك خانه
در يك جايي نامعلوم در عربستان بردند و در داخل آن به من آمپول بي‌هوشي
زدند و وقتي به هوش آمدم در راه انتقال به سمت كشور آمريكا بودم.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark