پیشوند “امام” برای نام مصباح‌یزدی در سایت انصار حزب الله
جــرس
02-Jun-2010

جــرس: سامانه خبری انصار نیوز، نزدیک به شورای
هماهنگی حزب الله، در آخرین مطلب سایت خود، مصباح یزدی با عنوان "امام
مصباح یزدی" یاد کرد.


>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark