اشعار امام (ره) بخشي از ادبيات عرفاني ايران است
خبرگزاري فارس
02-Jun-2010

مصطفي محدثي خراساني، شاعر، درباره آثار و اشعار حضرت امام خمينی (ره) گفت: هيچ شخصيتي در طول تاريخ كشور سراع نداريم كه وظايفي از جمله، مرجعيت، رهبري انقلاب، ابعاد عرفاني و فلسفي و شعر همه اينها در وجود او به شكل يك جا تجمع شده باشد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark