اولین "ویکی فقه" شیعی در جهان ایجاد شد/ ویکیهای تخصصی حوزوی در راهند
خبرگزاري مهر / خبرگزاري مهر
01-Jun-2010

اولین "ویکی فقه" اسلامی و شیعی در جهان با همت گروهی از شاگردان برجسته مراجع تقلید فعالیت خود را با ارائه تخصصی دروس خارج فقه و اصول در قالب دانش نامه آزاد عمومی تا پایان سال آغاز خواهد کرد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark