قاچاقچیان به خاک شهر سفال لالجین هم رحم نمی کنند!
خبرگزاري مهر
01-Jun-2010

برداشتهای بی رویه و خروج غیرقانونی خاک سفال از منطقه لالجین برای کوره‌های آجرپزی، صنعت سفال را در این خطه از کشور تهدید می کند.

برداشت خاک رس از این شهر برای کارخانه‌های آجر و سفال ساختمانی که به پدیده قاچاق تبدیل شده است مردم لالجین را نگران کرده به طوری که به گفته ساکنان این شهر، در برخی نقاط براثر برداشتهای بی رویه خاک رس به وسیله بیلهای مکانیکی و لودر گودالهای وسیعی ایجاد شده است‌.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark