اعطاي مجوز تاسيس و راه اندازي رشته موسيقي در مدارس ممنوع است
ايرنا
31-May-2010

رييس سازمان مدارس غير دولتي و توسعه مشارکت هاي مردمي گفت: اعطاي مجوز تاسيس و راه اندازي رشته موسيقي در قالب فوق برنامه در مدارس غير دولتي و در تمام مقاطع تحصيلي ممنوع است.

وي افزود: منظور از آموزش موسيقي استفاده از آلات موسيقي از جمله پيانو و گيتار است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark