وضعیت اسفبار چهار دریاچه کشور/ دریاچه های کشور کویر می‌شوند!
خبرگزاري مهر
28-May-2010

دریاچه هامون به صورت باتلاق درآمده، دریاچه جازموریان فقط دو ماه زمستان کمی آب دارد و به کویر تبدیل شد، دریاچه بختگان به کلی خشک شده و دریاچه "تشک" از 5 ماه قبل خشک شده است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark