انتقال توکلی و گودرزی به بیمارستان
رادیو زمانه
28-May-2010

کوهیار گودرزی و مجید توکلی، دو زندانی سیاسی که در زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند، امروز به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل شدند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark