مشاور مدودف احمدی نژاد را به 'عوام فریبی' متهم کرد
BBC
27-May-2010


در واکنش به اظهار نظر محمود احمدی نژاد درباره حمایت روسیه از تصویب پیش نویس قطعنامه جدید علیه برنامه های هسته ای ایران، یک مقام عالیرتبه دولت روسیه آقای احمدی نژاد را به "عوام فریبی سیاسی" متهم کرد و گفت: "هیچکس تاکنون نتوانسته است از طریق عوام فریبی سیاسی قدرت به دست آورد."

سرگئی پیریخودکو، مشاور ارشد سیاست خارجی دولت روسیه، چهارشنبه ۲۶ مه (پنجم خرداد) و تنها ساعاتی پس از سخنان محمود احمدی نژاد گفت: "دولت روسیه هرگونه افراط گرایی سیاسی، عدم شفافیت و غیرقابل پیش بینی بودن تصمیم گیری های مقامات ایران را نمی پذیرد."

واکنش روسیه به اظهارات صبح امروز محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در کرمان است که در آن او توضیح رفتار دیمیتری مدودف، رئیس جهموری روسیه را "مشکل" خوانده بود.

رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه پنجم خرداد (۲۶ مه) در شهر کرمان گفت: "ایران و روسیه دو همسای... >>>

recommended by Anonymous Observer

Share/Save/Bookmark