ایران 'اولین مصرف کننده مواد مخدر در جهان'
BBC / مریم افشنگ
27-May-2010 (6 comments)


به گفته سرگرد محمد شیری فرای، رئیس اداره آموزش همگانی نیروی انتظامی در آذربایجان شرقی ایران نسبت به جمعیت اش، در حال حاضر اولین مصرف کننده مواد مخدر در جهان است.

اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر از جمله مباحثی است که مدام مسئولان در ایران نسبت به آن هشدار می دهند. از سوی دیگر بنابر گزارش سال 2008 دفتر کنترل مواد و جرایم سازمان ملل متحد، نزدیک به سه درصد جمعیت 15 تا 64 سال ایران مواد مخدر مصرف می کنند که این مصرف بالاترین میزان مصرف مواد مخدر در جهان است.

بسیاری از کارشناسان مواد مخدر معتقدند در سالهای اخیر مصرف آسان، دسترسی راحت و ارزان مواد مخدر صنعتی مانند اکس، شیشه و ال. اس. دی. جایگزین مواد مخدر سنتی مانند تریاک شده است.

هادی شاکر، روانپزشک، در گفت و گو با بخش فارسی بی بی سی در باره دلایل افزایش مصرف مواد مخدر گفت: "اکثر کسانی که مواد مخدر استفاده می کنند معتقدند که به آن معتاد نمی شو... >>>

Anonymous Observer

Well, Congra"dul"ations IRI!!!!

by Anonymous Observer on

for  those not "in the know" this is how IRI supporters on this site spell congratulations. :-)


Share/Save/Bookmark

 
Darveesh

did you read the piece? no

by Darveesh on

no

the title was misleading and nonfactual.

 


Anonymous Observer

Darveesh

by Anonymous Observer on

did you read the piece?  If you had done so, you would have realized that the report is quoting Iran's own law enforcement officials.  This means that you actually go beyond the IRI in your propaganda efforts. 


Darveesh

US the biggest consumer $400 BILLION business

by Darveesh on

you have your data misplaced.

by far US has the biggest appetite for elicit drugs, to the point 25000 killed in drug war in Mexico.

it is a $400 billion dollar business in US alone. how Iran could be the biggest user with only $750 billion in  GDP?

 

Be ghonjish goftan menar to felan jat,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, goft ye chizi begin beghonjeh


Anonymous Observer

Mehrdad

by Anonymous Observer on

if not his personal share of the "stuff", at least his share of the profits of distribution and sale of the "stuff" will probably match a small country's budget. 


Bavafa

I will not be surprised if only Khamenie's portion of drug

by Bavafa on

be more then a number of countried combined.

Mehrdad