پيش‌بيني زلزله حداقل ٢٤ ساعت قبل از وقوع امكان‌پذير مي‌شود
خبرگزاري فارس / حوزه راه و ساختمان
25-May-2010

رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن گفت: با تكميل سامانه تشخيص زمين لرزه كه تحقيقات آن از سال‌ها قبل آغاز شده است، پيش‌بيني زلزله حداقل ٢٤ ساعت قبل از وقوع امكان‌پذير خواهد شد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark