آقاجان!ابتکار!خلاقیت!نوآوری! تغییرروش! تغییرتاکتیک!درسی که کردستان به ما آموخت
Molla Hasani's Blogs / ملا حسنی
18-May-2010 (3 comments)

پنجشنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، دی به دین روز

ای کاش بجای به خیابان کشاندن مردم در 22 خرداد همه مردم در خانه ها بنشینند و هیچکس از منزل خارج نشود. مثل همین کاری که امروز مردم نجیب کردستان کردند. باور کنید هم انعکاس جهانی اش بیشتر است و هم مردم کمتر صدمه می بینند و هم اینکه رژیم هیچ راه مقابله ای علیه مردم ندارد. وقتی مردم تصمیم بگیرند مثلا روز 22 خرداد از خانه هایشان خارج نشوند و کلا چهره شهر و بازار و خیابان سوت و کور شود هیچ قدرتی نمی تواند مردم را مجبور کند که یالله بروید مغازه هایتان را باز کنید تا آبروی ما نرود.

اعتصاب عمومی خیلی حربه خوبی است که میتواند حکومت را حسابی عصبی کند. الان سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی یاد گرفته اند که چگونه جلوی تظاهرات خیابانی را بگیرند. آنها تمام نیروی خود را در همان لحظه اول تشکیل هسته های تظاهرات خیابانی بکار میگیرند و بقول خودشان حرکت های خیابانی را در همان لحظه اول در نطفه خفه میکنند.... >>>

MM

اعتصاب عمومی

MM


What the Kurds thaught us was that just sitting home in a general strike has more effect that coming out in protests and taking your life into your hand.  We also saw that the death sentense for Mohammad Amin Valian, another post-election protestor who was sentenced to death, was commuted to 3 years in jail by an automatic appeal process unprecedented in IRI, indicating that IRI does not want to put up with more strikes.


Share/Save/Bookmark

 
MM

Vildemose- Molla is correct- strikes worked better than protests

by MM on

.


vildemose

Molla's blog is one of the

by vildemose on

Molla's blog is one of the best. He is so funny and wise at the same time.