ارسلان ابدی به ۹ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد
دانشجو نیوز
15-May-2010

ارسلان ابدی، دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه بین المللی قزوین در دادگاه بدوی از سوی قاضی صلواتی به ٩ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد. این فعال دانشجویی در روز عاشورا پیش از بروز هر نوع درگیری و حتی شکل گرفتن تجمعی دستگیر شده و همچنان در زندان اوین بسر می برد.  ماموران امنیتی با تهدید خانواده ی وی آنان را وادار به سکوت نموده اند تا آنجا که ٢ ماه پس از دستگیری همچنان از حق داشتن وکیل و تماس تلفنی و دیدار با خانواده ی خود محروم بود.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark