سی و هشت هزار مورد نقض حقوق بشر در فروردین ماه
جنبش راه سبز / staff
21-Apr-2010

جرس:سی و هشت هزار مورد نقض حقوق بشر، در فروردین ماه گزارش شده است.

به گزارش هرانا، با توجه به گستردگی نقض حقوق بشر در ایران و شرایط دشوار جمع آوری اخبار عموما و اخبار داخل زندان ها خصوصا و هم چنین فضای امنیتی کشور که در ماه های اخیر هجمه های گسترده ای نیز بر علیه فعالین حقوق بشر روا داشته است، گزارشی که ارائه می شود با تمام تلاش ها و کوشش هایی که از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران صورت گرفته، تنها می تواند بیانگر آماری حداقلی از شرایط موجود و نقض حقوق بشر در ایران باشد.

 هرانا به نقل از نهاد آمار می افزاید، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در فروردین ماه سال جاری دست کم 38879 بار نقض موردي حقوق بشر که توسط حاکمیت صورت پذیرفته، از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گردآوری شده است.

در طول ماه گذشته، بیش از 37519 مورد نقض حقوق کارگران، 537 مورد نقض حقوق دانشجویان، 255 مورد ن... >>>

recommended by MM

Share/Save/Bookmark