ایران توتال را کنار می گذارد یا توتال ایران را؟
بی بی سی / کاوه امیدوار
11-Apr-2010

حجت الله غنیمی فرد معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران به تلویزیون دولتی ایران گفته است که شرکت توتال فرانسه از فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی کنار گذاشته شده است.

آقای غنیمی فرد توضیح بیشتری در باره نتایج مذاکرات ایران با توتال نداده اما گزارشها نشان می دهد که اخیرا دو طرف با هم بر سر همکاری در فاز ۱۱ پارس جنوبی مشغول مذاکره بودند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark