اعتراضات کارگری در خرمشهر و اهواز
جرس
11-Apr-2010

کارگران شرکت تخلیه و بارگیری و اتوبرسرانان در خرمشهر و اهوازتجمع اعتراضی برپا کردند.

کارگران و نمایندگان ۲۳ شرکت تخلیه و بارگیری فعال در بارانداز شلمچه در مقابل ساختمان مرکزی منطقه آزاد اروند در آبادان و در محل نماز جمعه خرمشهر تجمع اعتراض آمیز برپا کردند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark