دولت احمدی نژاد از نماینده تهران شکایت کرد
بی بی سی
10-Apr-2010

در پی اتهاماتی که از سوی الیاس نادران نماینده تهران به محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد وارد شده، دولت ایران اعلام کرده که از این نماینده مجلس به دادگاه شکایت کرده است.

فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که شکایتی از سوی معاونت حقوقی علیه الیاس نادران تنظیم و "این شکایت به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است."

سه شنبه هفته گذشته، هفدهم فروردین، آقای نادران، معاون اول آقای احمدی نژاد را متهم کرد که در راس یک حلقه فساد اقتصادی موسوم به "حلقه خیابان فاطمی" قرار دارد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark