شش نفر از زندانيان فراري حادثه انفجار زندان ايلام دستگير شدند
خبرگزاري فارس
10-Apr-2010

به گفته يك مقام آگاه بعد از انفجار بمب در زندان مركزي ايلام ٨ نفر از زندانيان فرار كردند كه تا بعدازظهر امروز ٦ نفر از آنها دستگير شدند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark