هيچ ‌يك از سربازان آمريكا درصورت حمله به ايران زنده به كشورشان برنخواهند گشت
خبرگزاري فارس
08-Apr-2010 (2 comments)

سرلشكر فيروزآبادي، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: اگر امريكا ايران را تهديد جدي و اقدامي عليه ايران انجام دهد، هيچ‌يك از سربازان آمريكا كه در منطقه حاضر شده‌اند زنده به آمريكا برنخواهند گشت.

وي ادامه داد: آمريكا بيش از اينكه براي ايران تهديد نظامي باشد براي چين و روسيه تهديد است و ما به اين كشورها بارها اين موضوع را اعلام كرده‌ايم، هر كشور مستقلي در جهان كه بخواهد راهبردي غير از راهبرد آمريكا را پيش ببرد مورد تهديد امريكا است.
 
فيروز‌آبادي در پايان با بيان اينكه امريكا يك گرگ بين‌المللي است، گفت: البته بنده اوباما را جزء گرگ‌ها نمي‌دانم بلكه او يك سياه‌پوست از قشر مستضعف و با زمينه آسياي شرقي است كه در دلش ذره‌اي محبت نسبت به انسان‌ها وجود دارد ولي او در ميان دستگاه‌هاي مخوف امريكا محصور شده است و نمي‌تواند كاري انجام دهد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark

 
MM

سردار فیروزآبادی خودش خیلی بمب هست. ماشاالئه.

MM


In the picture, Sardar Firouzabadi is the one taking up 3 FTEs. 

//cache.daylife.com/imageserve/04yN5Gh6Wb7P9/610x.jpg


HHH

Haarto Poort

by HHH on

Hamashun mesle Saddam haarto poort mikonan vali vaghti amrica hamleh kard miran mesle kerm tooye yek soorakh ghayem mishan.