بهای دیه کامل در سال ٨٩ اعلام شد
جرس
02-Apr-2010

بنا بر اعلام وزارت دادگستری، ارزش دیه کامل برای سال آینده در اجرای ماده ٢٧٩ قانون مجازات اسلامی، بر اساس فتوای مقام معظم رهبری و گرفتن نظر اشخاص خبره و مراکز ذیربط تعیین شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark