ترافيك 150 كيلومتري در چهارمين جاده زيباي جهان
خبرگزاري ميراث‌فرهنگي / سعيد حبيب‌اله
30-Mar-2010 (2 comments)

حدود 75 سال پيش جاده‌اي در ايران كشيده شد كه بعدها مهندسان اروپايي حكم به ناامن‌بودن آن دادند اما اين جاده آن‌قدر جاذبه داشت كه طي 70 سال نه تنها مسافران خود را از دست نداد بلكه با وجود خطرات فراوان روزبه‌روز بر تعداد طرفدارانش افزوده مي‌شود تا جايي كه در تعطيلاتي مثل نوروز، مردم ترافيك 150 كيلومتري اين جاده را به جان مي‌خرند تا با عبور از ميان طبيعت زيباي جاده چالوس لذت ببرند.

خبرگزاري ميراث ‌فرهنگي ـ گردشگري ـ سعيد حبيب‌اله ـ چنانچه تنها 10 درصد اهالي سفر در سراسر كشور تصميم بگيرند تعطيلات نوروز را در استان مازندران سپري كنند، مازندران پرگردشگرترين استان كشور خواهد شد چراكه همواره عقبه حضور 7 تا 8 ميليون گردشگر پايتخت‌نشين به همراه دارد. اين همان اتفاقي بود كه نوروز گذشته افتاد و شهرستاني‌ها به عنوان مسافران هرازگاهي درياي كاسپين در كنار تهراني‌هايي كه كه سفر به شما جزئي عجين شده با تعطيلاتشان به شمار مي‌رود... >>>

MM

150 Km Nowruz Traffic to the Caspian Sea

by MM on

And, we complain about heavy traffic!

But, I miss the Chalous road; the winding mountain roads, the magestic Pahlavi Damn (Now?) and the Kandovaan tunnel which magically turned into a greener scenery.  Continuing down the road, I remember the increasing greens, the smell of shaalizaars, the humidity and finally the blue green sea.  Now, that is a picture worth waiting in a 150 Km traffic for.Share/Save/Bookmark

 
HHH

Chaloos Road

by HHH on

The article says "Chaloos road proved to be safe with no road accident casualties!"

Sure, only every family in Iran has 1 or  more relatives killed on Chaloos road. My uncle was one. A "Khaavar" Mercedes truck had a head-on collision with his taxi and truck went over the car.

They should make Chaloos road one-way and build a return road.