آن سوی بنی آدم اعضای یک پیکر
The Constitution Party of Iran / داریوش همایون
27-Mar-2010 (2 comments)
هیچ کس نخواهد دانست که در تاریخ دراز این سرزمین ناشاد چه اندازه مردمان قربانی دگراندیشی شده‌اند. اکنون یک پژوهشگر خستگی‌ناپذیر با نامی که آشکارا مستعار است، سهراب نیکو صفت، سرگذشت خونبار یک اقلیت مذهبی را نقل کرده است. نویسنده با دقتی شگفت، نام و نشان و کیفیات آزار و کشتن هزاران و هزاران بابی و بهائی را از اوایل سده نوزده تا کنون در کتابی گرد آورده است که خواندن‌ش می‌باید لرزه بر پشت هر ایرانی بیندازد ــ آیا ما همان‌ها هستیم که جهانیان در برابر رواداری و آزاد‌منشی‌مان به شگفتی و احترام ایستادند؟ >>>
recommended by faryarm

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

IRANIANS Owe Their Bahai's Brothers & Sisters

by Maryam Hojjat on

since for 500 years of being quite against all these barbaric acts of bunch barbaric mullahs.  Some of us most probably were accomplice in these barbaric actions and supporting these criminal mullahs.


Ruhi

بسیار جالب

Ruhi


 

فریار عزیز از ارسال مقاله بسیار جالب و آموزنده در مورد تاریخ اواخر ایران تشکر می‌کنیم

انشا‌الله دولت مردان ایران از تاریخ درسی‌ اموزند و ایران عزیز را به مقامی که و راسته اوست برسا نند

آزادی عقیده و بیان چون هوائی است که تنفس می‌کنیم

امید به فضل پروردگار ایامی بهتر برای مردم عزیز ایران خواهد آمد