لاریجانی: مجلس درباره طرح هدفمندی یارانه ها تجدیدنظر نمی کند
خبرگزاري مهر
22-Mar-2010

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نظر مجلس درباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: تدبیر در کار بزرگی مثل هدفمند کردن یارانه‌ها اقتضا می کند در کاری که همه ابعاد آن از نظر اقتصادی و اجتماعی روشن نیست به طور جهشی جست نزنیم.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark