اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها به همه پرسی گذاشته شود
Mehr News
20-Mar-2010
محمود احمدی نژاد آمار تورمی که برخی افراد و مخالفان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها اعلام می کنند را غیر علمی و غیر واقعی دانست و گفت: این اظهارنظرها یا ناشی از عدم اطلاع آنها است و یا اینکه نمی خواهند این قانون اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور جمعه شب در برنامه"سفر به خیر" شبکه سوم سیما با تشریح ابعاد اقتصادی اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و توجه به نظر و خواست مردم گفت: متاسفانه برخی نمی خواهند این طرح اجرا شود، لذا پیشنهاد می کنم موضوع را به همه پرسی بگذاریم .

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark