متن فارسی پیام نوروزی باراک اوباما (پی دی اف)
BBC
20-Mar-2010

رهبران ایران در برابر دستی که به سویشان دراز شده، تنها مشت گره کرده خود را نشان داده اند

باراک اوباما

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark