اوباما: رهبران ایران مشت گره کرده نشان داده اند
BBC
20-Mar-2010

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در پیامی ویدئویی به مناسبت فرارسیدن نوروز این عید را به مردم ایران تبریک گفت.

آقای اوباما در دومین پیام نوروزی خود گفت پیشنهاد آمریکا برای گفتگوی مستقیم با حکومت ایران همچنان پابرجاست و این دولت ایران بود که طی سال گذشته، منزوی ساختن خود را برگزید.

باراک اوباما با رد ادعای مقامات ایرانی مبنی بر دخالت آمریکا در مسایل داخلی این کشور، این اتهامات را پوچ و بی اساس خواند و گفت تعهد و مسئولیت آمریکا این است که به خاطر حقوقی که برای همه موجودات انسانی باید جهانی باشد، به پا خیزد. او از جمله این حقوق را، حق سخن گفتن آزادانه، حق تجمع بدون ترس، حق برخورداری از عدالت و بیان نظرات دانست.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark