رساله آیت الله بروجردی در رد ولایت فقیه
وبلاگ بام آزادی / آیت الله بروجردی
10-Mar-2010 (one comment)

پیشگفتار
واژه " ولایت فقیه "
دلایلی بر رد حقانیت ولایت فقيه
قسمت اول: آياتي كه امر به اطاعت از خدا و رسول دارد
قسمت دوم: آيه "اولي الامر" 59 سوره نساء
قسمت سوم: بررسي برخی روایات
عصاره ماهیت حكومت فقها و ولایت فقیه
منشاء تز "دیانت ما، عین سیاست ماست"
فقه و مرجعیت در دوران انقلاب و پیش از آن
جایگاه فقهای درباری
ناكامی مرجعیت اصیل غیر سیاسی در جلوگیری از تشكیل حكومت فقها
اشتباهات بزرگ عمومی
شیوه های استعمارگران خارجی در مقابله با مرجعیت و روحانیت
تأثیر منفی مرجعیت بی تفاوت بر تداوم حكومت جعلی فقها
حكومت فقها، فساد فرا مكانی و زمانی
مناظره با رهبران ولایت فقیه
مقایسه دیكتاتوری ولایت فقیه با نمادهای استبدادی تاریخ
تمامیت جنایت و بی عدالتی، طی سه دهه حكومت ولایت فقیه
پاورقی ها

>>>
MM

No Thank You - Supreme Leader/IRI Not Needed

by MM on

In this seminal article, Ayatollah Boroujerdi rejects the concept of velayat-e fagheeh, the foundation of the Islamic Republic, and sites historical background  as well as  realistic view of IRI's failure as to why the concept is wrong.  Interestingly, no significant rebuttals have been offered by the regime except to convict Ayatollah Boroujerdi in an Islamic court on soured up charges.


Share/Save/Bookmark