بازتاب خبر پنج قلوها در سمنان/ چهارقلوها هم صاحبخانه شدند
خبرگزاری مهر
06-Mar-2010

به دنبال بازتاب خبر پنج قلوهای دماوندی و جاری شدن سیل کمکهای دولتی و غیر دولتی به سمت خانواده درتومیها مسئولان استان سمنان نیز دست به کار شده و چهارقلوهای چهارماهه سمنانی را نیز صاحبخانه کردند.
به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، بازتاب خبر پنج قلوهای دماوندی در سمنان نیز خبر سازتر از همه جا بود چرا که ظهر شنبه استاندار سمنان، معاون عمرانی استاندار، فرماندار، شهردار و مدیر کل بهزیستی سمنان و امام جمعه موقت سمنان میهمان خانه کوچک چهارقلوهای سمنانی باشند.

محمدامین، محمدحسن، محمدحسین و فاطمه امروز بعد از چهار ماه از تولدشان موج جدیدی از خنده و شادی را به جمع خانواده شش نفری خود آوردند و به بهانه تولد این کودکان معصوم خانه ای نوساز و زیبا در سمنان به والدین این کودکان اهدا شد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark